Onze adviezen en diensten, worden verzorgd door vrijwilligers en zijn in principe kosteloos.

Over ons
 
De stichting Infospreekuur Houten helpt al 25 jaar bij het invullen van (belasting) formulieren, bellen naar instanties, schrijven van brieven het ordenen van thuisadministratie en budgetcoaching.

Dat laatste vindt plaats aan huis.
De overige werkzaamheden op
 ons adres.

Voor deze werkzaamheden hebben wij een team van ca dertig vrijwilligers.

De stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente en werkt nauw samen met andere sociale instanties in Houten.

Met uitzondering van de belastingtijd (de maanden maart en april) kunt  u zonder afspraak op
ťťn van onze spreekuren terecht.

Wilt u ons financieel steunen, onze ANBI registratie en gegevens staan hier

      U kunt bij ons terecht voor onder andere voor:

 • Belastingaangifte
 • Invullen van formulieren
 • Bellen naar een instantie
 • Schrijven van een brief.
 • Ordenen van uw thuisadministratie
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Toeslagen voor o.a.
  Huur en Zorg toeslag
 • WAO/WIA  uitkering
 • PGB
 • Budgetcoaching


Versie 3.55