ANBI gegevens
Stichting Infospreekuur Houten

Voorzitter:          F. van Heerden
Secretaris:          Y.C. Koning
Penningmeester: F. Verweij

Wilt u ons steunen schenk dan aan:

Stichting Infospreekuur Houten
NL27RABO0142049085

Hieronder links naar ons

U vindt onze informatie door op de volgende links te volgen:

Beleidsplan 2016-2020

Activiteitenverslag  2016

Balans van de Stichting Infospreekuur Houten 2016

Balans + staat van de baten en lasten 2016

Bijlage bij de balans 2016

De ANBI beschikking