Steun ons

Geld doneren

Wilt u Stichting Info Spreekuur Houten financieel steunen? Dit kunt u doen door een bedrag te schenken op ons rekeningnummer NL27RABO0142049085 t.a.v. Stichting voor informatie en advies ”Het Info Spreekuur”. Een financiële ondersteuning waarderen wij zeer!

ANBI-status

Stichting Info Spreekuur Houten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN/fiscaal-nummer 8042 22 289. Als u een bedrag schenkt, kunt u dit als aftrekpost opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.